حامد کامل نیا

حامد کامل نیا

حامد كامل‌نيا متولد سال 1356 در مشهد می باشد. وی دارای دکتری معماری از دانشگاه تهران است. دکتر کامل نیا، دانشیار گروه معماری دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های حامد کامل نیا

آشنایی با معماری معاصر