یوستوس هارتناک

یوستوس هارتناک

یوستوس هارتناک (Justus Hartnack) (متولد: 29 مه 1912 ، کپنهاگ ، دانمارک - 2005) نویسنده مطالعات متعددی در زمینه فلسفه مدرن ، استاد برجسته فلسفه در دانشگاه آرهوس دانمارک و استاد برجسته برجسته در دانشگاه ایالتی نیویورک در براکپورت است.

کتاب های یوستوس هارتناک

نظریه معرفت در فلسفه کانت


درآمدی بر منطق هگل