هدا مارگولیوس کووالی

هدا مارگولیوس کووالی

هدا مارگولیوس کووالی، نویسنده و مترجم نامدارِ اهلِ جمهوری چک است که در سال 1919 در پراگ متولد شد و در سال 2010 در همین شهر درگذشت.

کتاب های هدا مارگولیوس کووالی

زیر تیغ ستاره ی جبار