امیر پروسنان

امیر پروسنان

امیر پروسنان متولد سال 1364 ، داستان‌نویس و خبرنگار سلامت است.

کتاب های امیر پروسنان

مرگ خاموش آقای نویسنده


زن ها همیشه همین طور هستند