سینا پناهی

سینا پناهی

سینا پناهی متولد سال 1363، شاعر ایرانی می باشد. وی پسر حسین پناهی هنرمند فقید است.

کتاب های سینا پناهی

احتضار جنین