آنا پناهی

آنا پناهی

 آنا پناهی متولد سال 1359، نویسنده ایرانی و دختر هنرمند و شاعر فقید حسین پناهی است.

کتاب های آنا پناهی

خداحافظ روزهای اناری