مهدی فرد قادری

مهدی فرد قادری

مهدی فرد قادری فیلم‌ساز و نویسنده‌ی ایرانی، متولد 1365 شهر نیشابور است.

کتاب های مهدی فرد قادری