سلمان خورشیدی

سلمان خورشیدی

سلمان خورشیدی کارگردان و تدوینگر متولد 1363 در تهران است. او در فیلم کوتاه "یکی بود که یکی نبود" به عنوان کارگردان، نویسنده و تدوینگر فعالیت داشته است.

کتاب های سلمان خورشیدی

هوو