مریم احمدی شیرازی

مریم احمدی شیرازی

مریم احمدی شیرازی سال‌ها «در آموزش و پرورش معلم بوده و از آغاز شکل‌گیری طرح آموزش خانواده در انجمن مرکزی اولیا و مربیان به‌عنوان مدرس رسمی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شناخته شده است. عضویت در گروه‌های بررسی کتاب شورای کتاب کودک، ارائه طرح کارگاه‌های ورودی شورا، کتابخوانی برای کودکان بیمار و عضویت در هیئت‌مدیره شورای کتاب کودک در کارنامه ایشان ثبت است. در سال ۱۳۷۲ به‌ مناسبت سال جهانی خانواده، طرح ایرانی «فعالیت‌های فرهنگی با نوزادان» را با کمک شورای کتاب کودک ارائه داد و از آن به بعد، این طرح در مراکز فرهنگی و آموزشی مختلف ارائه شد و در مؤسسه مادران امروز پیگیری می‌شود. اما محور مشترک فعالیت‌های او، تمرکز بر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مخصوص خانواده‌هاست. دغدغه کار فرهنگی برای خانواده‌ها، او را بر آن داشت تا در سال ۱۳۷۷ به‌ همراه همسرش سیامک جولایی، مؤسسه مادران امروز را بنا نهد که هدف آن افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها به‌ منظور ایجاد ارتباط‌های بهتر در خانواده و جامعه است. در اوان جوانی تجربه مشارکت در تالیف کتاب سوادآموزی برای کودکان محروم از سواد و نگارش کتاب‌ها و جزوه‌های آسان برای پایش سواد، دریچه علم به زبان ساده را بر او گشود و از این رهگذر به تألیف بیش از بیست‌عنوان کتاب در زمینه آموزش خانواده‌ها و مشورت در تألیف و انتشار بیش از پنجاه‌عنوان کتاب مخصوص خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان پرداخت. ارائه نزدیک به چهل‌عنوان طرح درس برای خانواده‌ها و اجرای آنها، ارائه برنامه‌هایی نو برای آموزش خانواده‌ها در سراسر ایران، از جمله برنامه «راه دور» در مؤسسه مادران امروز، از دیگر فعالیت‌های فرهنگی اوست.» و البته، او در آستانه هفتادسالگی، «همچنان می‌آموزد و می‌آموزاند.»

کتاب های مریم احمدی شیرازی

صلاح کار و من خراب