ویولا اسپولین

ویولا اسپولین

ویولا اسپولین (7 نوامبر 1906 - 22 نوامبر 1994) آکادمی تئاتر، مربی و مربی بازیگری تئاتر آمریکایی بود. او به عنوان یک مبتکر مهم در تئاتر قرن 20 آمریکا برای ایجاد تکنیک های کارگردانی در نظر گرفته می شود تا به بازیگران کمک کند تا در لحظه فعلی متمرکز شوند و به طور بداهه گویی گزینه هایی را پیدا کنند، گویی در زندگی واقعی. وی بعداً این تمرینات بازیگری را بازی های تئاتر نامید و اولین مجموعه کار را تشکیل داد که سایر کارگردانان و بازیگران را قادر به ایجاد تئاتر بداهه کرد. کتاب وی بداهه برای تئاتر، که این فنون را منتشر کرد، شامل فلسفه و روش های تدریس و مربیگری او است و "کتاب مقدس تئاتر بداهه" محسوب می شود. سهم اسپولین در جنبش تئاتر بداهه در ایالات متحده بسیار مهم بود. او مادر تئاتر بداهه محسوب می شود. کارهای وی با ارائه ابزارها و تکنیک های جدیدی که اکنون توسط بازیگران، کارگردانان و نویسندگان استفاده می شود، بر تئاتر، تلویزیون و فیلم آمریکا تأثیر گذاشته است.

کتاب های ویولا اسپولین