بابک اباذری

بابک اباذری

بابک اباذری متولد ۱۳۶۳، مدیر و موسس بنیاد ادبی کندو و کافه کتاب و دانش آموخته سینما بود. مجموعه شعرهای «گهواره‌ای روی گسل» و «انقراض شعر» از جمله سروده‌های اوست. او همچنین در زمینه‌ نشر (نصیرا) و کتابفروشی نیز فعالیت داشت.

کتاب های بابک اباذری