اسکات کوپر

اسکات کوپر

اسکات کوپر مدیر عامل و مدیر مالی یک شرکت بین المللی برنامه ریزی و طراحی و عضو هیئت مدیره مدرسه است. وی معلم ، مربی بسکتبال و رهبر پیشاهنگی است. او به همراه همسر و سه فرزندش در کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های اسکات کوپر