لوکاس هارتمان

لوکاس هارتمان

لوکاس هارتمان (29 آگوست 1944 متولد هانس رودولف لمان) رمان نویس و نویسنده کودک اهل سوئیس است که در کشورهای آلمانی زبان شهرت زیادی دارد. وی که با رئیس جمهور سوئیس 2015 Simonetta Sommaruga ازدواج کرده بود، "شوهر اول" سوئیس در سال 2015 و 2020 بود.

کتاب های لوکاس هارتمان

زفی شورشی