پاپ ترهار

پاپ ترهار

یاپ ترهار (25 مارس 1922 - 26 فوریه 1998) نویسنده توانمند ادبیات کودک هلندی بود. در اوایل کار خود ، هار در رادیو هلند جهانی می کرد. او علاوه بر کار روزانه خود ، نمایشنامه های رادیویی زیادی را ساخته است. این داستان ها بعداً به عنوان یک مجموعه کتاب منتشر شد. وی به دلیل ضرورت مالی ، کتابهای زیادی را در طول زندگی حرفه ای خود منتشر کرد. 

کتاب های پاپ ترهار

زندگی را عزیز دار


الگ یا شهر در محاصره