عادل دانتیسم

عادل دانتیسم

عادل دانتیسم متولد سال 1362، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های عادل دانتیسم

عزیز روزهای من