ماری رابرت

ماری رابرت

ماری رابرت دارای مدرک زبان فرانسه و فلسفه است. او یک معلم، بنیانگذار مدرسه مونته سوری، و هماهنگ کننده فعلی برنامه دانشگاهی Lycée International Montessori پاریس است.

کتاب های ماری رابرت

بر فراز با فیلسوفان