جو کریگ

جو کریگ

جو کریگ (متولد 31 دسامبر 1981 در لندن) داستان نویس و موسیقی دان انگلیسی است. وی بیشتر به دلیل مجموعه کتاب های جیمی کواتز شناخته شده است. وی در کالج امانوئل ، کمبریج ، فلسفه تحصیل کرده است.

کتاب های جو کریگ

هدف


قدرت عجیب


خرابکار


آدمکش


انتقام