ونسا دیفن باخ

ونسا دیفن باخ

ونسا دیفن باخ، زاده ی سال 1978، نویسنده ای آمریکایی است.
دیفن باخ در سان فرانسیسکو به دنیا آمد و در چیکوی کالیفرنیا بزرگ شد. او پس از تحصیل در رشته ی نویسندگی خلاق و حضور در استنفورد، به تدریس هنر و نویسندگی به جوان های خانواده های کم درآمد پرداخت. دیفن باخ اکنون به همراه خانواده اش در مانتری کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های ونسا دیفن باخ

زبان گل ها


۲۷,۵۰۰ تومان