ونسا دیفن باخ

ونسا دیفن باخ

ونسا دیفن باخ، زاده ی سال 1978، نویسنده ای آمریکایی است.
دیفن باخ در سان فرانسیسکو به دنیا آمد و در چیکوی کالیفرنیا بزرگ شد. او پس از تحصیل در رشته ی نویسندگی خلاق و حضور در استنفورد، به تدریس هنر و نویسندگی به جوان های خانواده های کم درآمد پرداخت. دیفن باخ اکنون به همراه خانواده اش در مانتری کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های ونسا دیفن باخ