مارتین اشپر

مارتین اشپر

مارتین اشپر (14 سپتامبر 1944 - 6 آوریل 2002) دراماتورژیست و بازیگر آلمانی بود. وی در اشتاینبرگ نزدیک مارکلکوفن متولد شد و در لندشوت درگذشت.

کتاب های مارتین اشپر

صحنه های تعقیب در باویر