چارلز ریک اسنایدر

چارلز ریک اسنایدر

چارلز ریچارد "ریک" اسنایدر (1944–2006) روانشناسی آمریکایی بود که در روانشناسی مثبت تخصص داشت. او استاد برجسته رایت روانشناسی بالینی در دانشگاه کانزاس و سردبیر مجله روانشناسی اجتماعی و بالینی بود.
اسنایدر به دلیل فعالیت در روانشناسی بالینی، اجتماعی، شخصیتی و بهداشت بین المللی شناخته شده بود. نظریه های وی مربوط به چگونگی واکنش مردم به بازخورد شخصی، نیاز انسان به منحصر به فرد بودن، انگیزه فراگیر در بهانه گیری تخلفات و اخیراً انگیزه امید بود.

کتاب های چارلز ریک اسنایدر

روان شناسی امید