مجید امرایی

مجید امرایی

مجید امرایی متولد سال 1348، فارغ التحصیل رشته تئاتر می باشد.

کتاب های مجید امرایی

نمایش درمانی