فاطمه بیان فر

فاطمه بیان فر

من دکتر فاطمه بیان فر، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سمنان و دارای پروانه از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور به شماره ی ۱۷۵۳ هستم. تحصیلات خود را در زمینه ی روان شناسی تربیتی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی تکمیل کرده ام. سیزده سال سابقه ی فعالیت در زمینه ی مشاوره و روان درمانی در مدارس و مراکز مشاوره دولتی، خصوصی و دانشگاهی را دارم از جمله این مراکز می توانم به مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه پیام نور مرکز سمنان (مسئول مرکز)، مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی (روان شناس و مشاور)، مرکز مشاوره صدف، سلامت، اشراق و آوین اشاره کنم. از تألیفات خود نیز می توانم از مقاله ای تحت عنوان “هوش هیجانی، تاب آوری و شادی در دانش آموزان” ارائه شده در همایش روان شناسی در مهاباد (۱۳۹۲)، کتاب “برنامه درسی پنهان و بازده های عاطفی یادگیری” (۱۳۹۳) و… نام ببرم.

کتاب های فاطمه بیان فر

اختلال سلوک