فرهاد آذرنوا

فرهاد آذرنوا

فرهاد آذرنوا متولد سال 1363 ، موسس و اولین سردبیر آکادمی فانتزی (گروه ادبیات گمانه‌زن) است. وی سال‌هاست که در ژانر ادبیات گمانه‌زن به خصوص فانتزی حماسی می‌نویسد ولی اولین رمان او که در فضای غیردیجیتال منتشر شده، یفرن ۲ است که ژانر مکا و فانتزی حماسی را با هم ترکیب کرده.

کتاب های فرهاد آذرنوا

یفرن دوم