میریام پرسلر

میریام پرسلر

میریام پرسلر (18 ژوئن 1940 - 16 ژانویه 2019) رمان نویس و مترجم آلمانی بود. وی که نویسنده بیش از 30 کتاب کودک و نوجوان بود ، همچنین بیش از 300 اثر از نویسندگان دیگر را از عبری ، انگلیسی ، هلندی و آفریقایی ترجمه کرد. وی همچنین به دلیل ترجمه کتاب خاطرات آن فرانک ، دفتر خاطرات یک دختر جوان ، در سال 1991 شناخته شده است. وی در فرانکفورت نقاشی خواند و همچنین در رشته ادبیات انگلیسی و فرانسه در LMU مونیخ تحصیل کرد. او قبل از اینکه نویسنده شود ، به مدت هشت سال مغازه شلوار داشت.

کتاب های میریام پرسلر

هالینکا