نانی بالسترینی

نانی بالسترینی

نانی بالسترینی (2 ژوئیه 1935 - 20 مه 2019) شاعر تجربی ایتالیایی، نویسنده و هنرمند تجسمی جنبش Neoavanguardia بود. نانی بالسترینی با جنبش نویسندگان ایتالیایی Neoavanguardia در ارتباط است. او برای مجله Il Verri نوشت، الفابتا را که اکنون از بین رفته است، تأسیس و کارگردانی کرد و یکی از نویسندگان ایتالیایی بود که در گلچین I Novissimi (1961) منتشر شد. بالسترینی در میلان متولد شد. در طی دهه 1960، با رشد گروه و تبدیل شدن به Gruppo 63 ، alestrini سردبیر انتشارات آنها بود. وی از سال 1962 تا 1972 در Feltrinelli کار می کرد، با ناشران Marsilio همکاری می کرد و برخی از شماره های Cooperativa Scrittori را ویرایش می کرد. در سال 1968، بالسترینی یکی از بنیانگذاران گروه سیاسی Potere Operaio و در سال 1976 یکی از حامیان مهم Autonomia Operaia بود. در سال 1979 ، وی به عضویت در یک گروه چریکی متهم شد و به پاریس و بعدا آلمان فرار کرد.

کتاب های نانی بالسترینی

ما همه چیز می خواهیم