پانائیت ایستراتی

پانائیت ایستراتی

پانائیت ایستراتی (که بعضاً به نام Panaït Istrati ترجمه می شود ؛ 10 آگوست 1884 - 16 آوریل 1935) نویسنده ای از طبقه کارگر رومانیایی بود که به فرانسه و رومانیایی، ملقب به ماکسیم گورکی بالکان، می نوشت. به نظر می رسد استراتی اولین نویسنده رومانیایی است که صراحتاً یک شخصیت همجنس گرایانه را در کارهای خود به تصویر می کشد.

کتاب های پانائیت ایستراتی

صیاد اسفنج