مرجان کشاورزی آزاد

مرجان کشاورزی آزاد

مرجان كشاورزی آزاد، متولد سال 1342 در تهران است. کشاورزی در رشته‌ ادبيات نمايشی درس خوانده‌ و نويسنده و مترجم كتاب‌های كودكان و نوجوانان است كه سابقه‌ نويسندگی و سردبيری برنامه‌ راديويی «شب به‌خير كوچولو» را هم در كارنامه‌ خود دارد. «دمت را کوتاه کنم؟»، «قصه‌های خواندنی بهارستان جامی»، «قصه‌های خواندنی قابوس‌نامه» و «قصه‌های شیرین سیاست‌نامه» از کتاب‌های مرجان کشاورزی آزاد است.

کتاب های مرجان کشاورزی آزاد

شب به خیر کوچولو


دمت را کوتاه کنم؟


دلقکها و حکایتهای عامیانه


قصه های شیرین سیاست نامه