سوزان فلچر

سوزان فلچر

سوزان فلچر(متولد 28 مه 1951) نویسنده آمریکایی است. او داستان هایی برای کودکان یا بزرگسالان می نویسد. وی در پاسادنا ، کالیفرنیا متولد شد. 

کتاب های سوزان فلچر

گمشده شهرزاد