نانسی کمپل الن

نانسی کمپل الن

نانسی کمپل الن نویسنده رمان های متعدد است كه ژانرهایی از عاشقانه معاصر تا داستان های تاریخی را در بر می گیرد. در سال 2005 ، کارهای او برنده جایزه ایالت یوتا شد.

کتاب های نانسی کمپل الن

دیو کوکی و دلبر