مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان(متولد 1340 در رشت)، تحصیلاتش را در آمریکا گذراند و تاکنون بیش از چهل عنوان کتاب اعم از مصور و رمان نوجوانان به فارسی ترجمه و منتشر کرده است:«شاه دزد» رمانی برای نوجوانان به قلم کورنلیا خونکه نویسنده آلمانی است که با برگردان مهرداد مهدویان از سوی نشر افق به بازار آمد و تونل زمان، بابا لنگ دراز، دشمن عزیز، خواب فروش، جایی در تاریکی و شورش در دهکده،رمان «باخانمان» اثر مشهور هکتور مالو.

کتاب های مهرداد مهدویان

مجموعه آرمنته ی جن زده


خانه ی کوچک


نفرین شده


عنکبوتی ها


تیمارستان گریلاک


عاتش


باغ مخفی


دشمن عزیز


بابا لنگ دراز


سایرن خبیس


فیظیک


جسط و جو


پرواذ


ارواح پرستار


خانه ی تسخیر شده ی من


ارواح پرستار


بابا لنگ دراز


کتابچه ی مخوف


کابوسی ها


شاه دزد


باخانمان


توله دراکولا


شمشیری در گروتو


توله دراکولا


شمشیری در گروتو


خانه ی تسخیر شده ی من


افصون


قورباغه ربایی


قورباغه ربایی


خانه کوچک


ماجراهای پینوکیو


صیاهی


دشمن عزیز


اژدها سوار