مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان(متولد 1340 در رشت)، تحصیلاتش را در آمریکا گذراند و تاکنون بیش از چهل عنوان کتاب اعم از مصور و رمان نوجوانان به فارسی ترجمه و منتشر کرده است:«شاه دزد» رمانی برای نوجوانان به قلم کورنلیا خونکه نویسنده آلمانی است که با برگردان مهرداد مهدویان از سوی نشر افق به بازار آمد و تونل زمان، بابا لنگ دراز، دشمن عزیز، خواب فروش، جایی در تاریکی و شورش در دهکده،رمان «باخانمان» اثر مشهور هکتور مالو.

کتاب های مهرداد مهدویان

روح جسیکا


دشمن عزیز


فیظیک


خانه کوچک


دشمن عزیز


مجموعه جان کریستوفر 2


گوی آتش


سرزمین تازه کشف شده


رقص اژدها


مجموعه کلاسیک های 8 کتاب


کتابچه ی مخوف


خواب فروش


نفرین شده


عنکبوتی ها


خانه ی کوچک


تیمارستان گریلاک


مجموعه آرمنته ی جن زده


شاه دزد


عاتش


باغ مخفی


صیاهی


بابا لنگ دراز


باخانمان


سایرن خبیس


جسط و جو


پرواذ


توله دراکولا


ارواح پرستار


خانه ی تسخیر شده ی من


افصون


بابا لنگ دراز


کابوسی ها


شمشیری در گروتو


قورباغه ربایی


تونل زمان


اژدها سوار


قرن