مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان(متولد 1340 در رشت)، تحصیلاتش را در آمریکا گذراند و تاکنون بیش از چهل عنوان کتاب اعم از مصور و رمان نوجوانان به فارسی ترجمه و منتشر کرده است:«شاه دزد» رمانی برای نوجوانان به قلم کورنلیا خونکه نویسنده آلمانی است که با برگردان مهرداد مهدویان از سوی نشر افق به بازار آمد و تونل زمان، بابا لنگ دراز، دشمن عزیز، خواب فروش، جایی در تاریکی و شورش در دهکده،رمان «باخانمان» اثر مشهور هکتور مالو.

کتاب های مهرداد مهدویان

باغ مخفی


دشمن عزیز


فیظیک


شمشیری در گروتو


توله دراکولا


ارواح پرستار


خانه ی تسخیر شده ی من


افصون


بابا لنگ دراز


عاتش


سایرن خبیس


جسط و جو


پرواذ


قورباغه ربایی


خانه کوچک


ماجراهای پینوکیو


صیاهی


دشمن عزیز