مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان

مهرداد مهدویان(متولد 1340 در رشت)، تحصیلاتش را در آمریکا گذراند و تاکنون بیش از چهل عنوان کتاب اعم از مصور و رمان نوجوانان به فارسی ترجمه و منتشر کرده است:«شاه دزد» رمانی برای نوجوانان به قلم کورنلیا خونکه نویسنده آلمانی است که با برگردان مهرداد مهدویان از سوی نشر افق به بازار آمد و تونل زمان، بابا لنگ دراز، دشمن عزیز، خواب فروش، جایی در تاریکی و شورش در دهکده،رمان «باخانمان» اثر مشهور هکتور مالو.

کتاب های مهرداد مهدویان

بابا لنگ دراز


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

خانه کوچک


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

ماجراهای پینوکیو


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

دشمن عزیز


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان