آرزو احمی

آرزو احمی

آرزو احمی متولد 1362 در تهران است. احمی مترجم ادبیات نوجوان و بزرگسال است. او کارشناس رشته ی نقاشی است و فعالیت خود را در حوزه ی ادبیات نوجوان از سال1387 آغاز کرد. از او تاکنون چندین کتاب در حوزه ی داستانی و غیرداستانی نوجوان به چاپ رسیده است.

کتاب های آرزو احمی

راه یاب


شن سوار


این دختر نامرئی نیست


سرخی خون، سفیدی برف


خاطرات خون آشام - بازگشت (2)


آخرین تک شاخ


کتاب روزهای مرده


هفت تا هفت تا


خاطرات خون آشام (3)


پل گوگن


هفت روز در جهان هنر


هنری مور


باد در درختان بید


نور حیرت انگیز


رنگ جادو


ادوارد هاپر


ونسان ون گوگ