آرزو احمی

آرزو احمی

آرزو احمی متولد 1362 در تهران است. احمی مترجم ادبیات نوجوان و بزرگسال است. او کارشناس رشته ی نقاشی است و فعالیت خود را در حوزه ی ادبیات نوجوان از سال1387 آغاز کرد. از او تاکنون چندین کتاب در حوزه ی داستانی و غیرداستانی نوجوان به چاپ رسیده است.

کتاب های آرزو احمی

خاطرات خون آشام - بازگشت (2)


آخرین تک شاخ


خاطرات خون آشام (3)


پل گوگن


هفت روز در جهان هنر


هنری مور


باد در درختان بید


رنگ جادو


ادوارد هاپر


ونسان ون گوگ