آرزو احمی

آرزو احمی

آرزو احمی متولد 1362 در تهران است. احمی مترجم ادبیات نوجوان و بزرگسال است. او کارشناس رشته ی نقاشی است و فعالیت خود را در حوزه ی ادبیات نوجوان از سال1387 آغاز کرد. از او تاکنون چندین کتاب در حوزه ی داستانی و غیرداستانی نوجوان به چاپ رسیده است.

کتاب های آرزو احمی

خاطرات خون آشام - بازگشت (2)


۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ تومان

آخرین تک شاخ


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

خاطرات خون آشام (3)


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

پل گوگن


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

هفت روز در جهان هنر


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

هنری مور


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

باد در درختان بید


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

رنگ جادو


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

ادوارد هاپر


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

ونسان ون گوگ


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان