بتنی گریفین

بتنی گریفین

بتنی گریفین نویسنده ی آمریکایی است. او در دبیرستان انگلیسی و نوشتن خلاق تدریس می کند. وی در کنتاکی زندگی می کند.

کتاب های بتنی گریفین

زوال


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟