مهدی پیشوایی

مهدی پیشوایی

استاد مهدی پیشوایی متولد سال 1324، از اساتید برجسته تاریخ صدر اسلام است که کتاب «سیره پیشوایان» این محقق بارها منتشر شده است و به زبانهای دیگر نیز ترجمه شده است. وی هم اکنون از اساتید موسسه امام صادق(ع) و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم است.

کتاب های مهدی پیشوایی

سیره پیشوایان