فردریک اچ مارتینز

فردریک اچ مارتینز

فردریک اچ. مارتنز مجموعه اصلی کلاسیک افسانه های چینی دکتر ریچارد ویلهلم را به انگلیسی ترجمه کرد.

کتاب های فردریک اچ مارتینز

بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟