حسن امیری

حسن امیری

 حسن امیری متولد سال 1352، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران می باشد.

کتاب های حسن امیری

آناتومی کندل ها


راز بورس