تالیتیا ویلیامز

تالیتیا ویلیامز

تالیتیا ویلیامز یک آماردان و ریاضیدان آمریکایی است که در کالج هاروی ماد در مورد ساختار مکانی - زمانی داده ها تحقیق می کند. او اولین زن سیاه پوستی بود که توانست در کالج هاروی ماد مشغول شود. او از آمریکایی های آفریقایی تبار در فراگیری مهندسی و علوم حمایت می کند. سوابق تحصیلی وی شامل مدرک کارشناسی ریاضیات از کالج اسپلمن ، مدرک کارشناسی ارشد در ریاضیات از دانشگاه هوارد و آمار از دانشگاه رایس و یک دکترای تخصصی در رشته آمار از دانشگاه رایس است.

کتاب های تالیتیا ویلیامز

زنان سرکش دنیای ریاضیات