مایکل لنگفورد

مایکل لنگفورد

مایکل لنگفورد، نویسنده، معلم و تمرین کننده مشهور، به دلیل مهارتش افسانه ای است که هنر و فن را متعادل می کند. او هزاران نفر را الهام بخشیده و آموزش داده است. به عنوان مدیر دوره عکاسی در کالج سلطنتی هنر، لندن، انگلستان، مهمترین مشارکت وی در دوره ها و امتحانات عکاسی، معیارهای استاندارد جهانی است.

کتاب های مایکل لنگفورد

داستان عکاسی