پدرام شجاعی

پدرام شجاعی

پدرام شجاعی یک معلم پویا، وزیر تائوئیست، و دانشجوی مادام العمر از آداب مختلف کیمیاگری است. پدرام، یک متخصص گیاهان دارویی، متخصص طب سوزنی و مشاوره سلامتی، چندین سال با افراد، شرکت ها و گروه ها کار کرده است که روش های تحول و مراقبه را آموزش می دهد.

کتاب های پدرام شجاعی

هنر توقف زمان