منصوره اشرافی

منصوره اشرافی

منصوره اشرافی، نویسنده و نقاش در سال ۱۳۳۸ در مشهد متولد شد. «در جست‌وجوی هویت»، «فرشته‌ای در خانه»، «فریاد بلند عصیان»، «در برزخ تساوی»، «دریغا از عشق»، «نفس‌های پنهان»، «مرگ خلاصه شد»، «این تاج خار»، «معشوق بی‌صدا»، «خورشید من کجاست؟» و «نگاهی به وضعیت کنونی ادبیات» اسامی کتاب‌های منتشر شده از اشرافی است.

کتاب های منصوره اشرافی

دالان ها