حوری بربریان

حوری بربریان

حوری بربریان (Houri Berberian) متولد 5 دسامبر 1966، بیروت، لبنان می باشد. وی استاد تاریخ، کرسی ریاست خانواده مقرونی در مطالعات ارمنی و مدیر برنامه مطالعات ارمنی در UC Irvine است.

کتاب های حوری بربریان

ارامنه