مهرانگیز ملاح

مهرانگیز ملاح

نرجس مهرانگیز ملاح (۱۳۰۲ – ۳۰ تیر ۱۳۹۲، نوکنده) نویسنده و نقاش ایرانی بود.
او دختر خدیجه افضل وزیری، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار و نوهٔ بی‌بی‌خانم استرآبادی نویسندهٔ دورهٔ مشروطه بود.

کتاب های مهرانگیز ملاح