شریف لطفی

شریف لطفی

شریف لطفی (زادهٔ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ در رشت) آهنگساز، نوازندهٔ هورن، پداگوژیست موسیقی و رهبر ارکستر اهل ایران است. او بنیانگذار دانشکدهٔ موسیقی دانشگاه هنر تهران و از استادان این دانشگاه است. شریف لطفی زادهٔ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ در شهر رشت است. او در سن ده سالگی به علت تغییر شغل پدر به تهران عزیمت کرد. دوازده ساله بود که به تشویق پدر، که خود از شاگردان ابوالحسن صبا بود، وارد هنرستان عالی موسیقی تهران شد و هورن را به عنوان ساز تخصصی زیر نظر مرتضی حنانه فرا گرفت.

کتاب های شریف لطفی