خسرو شافعی

خسرو شافعی

خسرو شافعی متولد ۱۳۳۴ مهاباد است. پیش‌تر گزیده شعرهای این شاعر در کتابی با عنوان «سفر رنج» منتشر شده و کتاب «زندگی و شعر صد شاعر از رودکی تا امروز» او نیز به چاپ سوم رسیده است.

کتاب های خسرو شافعی

زندگی و شعر صد شاعر