فهمی هویدی

فهمی هویدی

محمود فهمی عبد الرزاق هویدی و معروف به فهمی هویدی (تاریخ۲۹ اوت ۱۹۳۷ ب الصف، استان جیزه -) کاتب و روزنامه‌نگار و متفکر اسلامی مصری با گرایش‌های قومی و ناصری است. پدر او از افراد مذهبی اخوان بوده و خود او نیز بیشتر در چهارچوب اصلاح گری اسلامی معروف است او از شخصیت‌های برجسته و مشهور مصر و از نویسندگان در روزنامه‌های مشهور عربی مانند شرق الاوسط است. کلیة الحقوق بجامعة القاهرة.

کتاب های فهمی هویدی

طالبان