قسطابن لوقا

قسطابن لوقا

قسطابن لوقا يكي از مولفين و مترجمين مهم و كمتر شناخته شده موسسه بيت الحكمه در بغداد عصر عباسي، شخصي است از مسیحيان فرقه ملكيت به نام قسطا بن لوقا. او كه از چهره‌هاي علمي پر كار سده سوم هجري است با تراجم و تاليفات گسترده خود، نقش مهمي در انتقال دانش يوناني به محيط اسلامي ايفا كرد و بدين جهت مي‌توان وي را در زمره كساني شمرد كه مقدمات بالندگي بيشتر مباحث انديشگاني و علمي را در سده چهارم هجري، يعني اوج عصر تمدن اسلامي، پديد آوردند.

کتاب های قسطابن لوقا

فرق بین روح و نفس