نعمت الله نخجوانی نقشبندی

نعمت الله نخجوانی نقشبندی

نعمت الله فرزند محمود نخجوانی از علمای بزرگ و مشایخ صوفیه ، معروف به شیخ علوان و شیخ بابا نعمت الله، اهل آقا شهر از توابع قرمان، منسوب به نخجوان از استان قفقاز کشور آذربایجان، می‌باشد. جهت کسب دانش به اناضول مهاجرت کرده و پس از فراگیری علم و دانش به آقا شهر مراجعت نموده، در آن مسکن می‌گزیند. فعالیت او در تهذیب نفس و عبادت متداول نزد اهل معرفت از صوفیه، بوده است. مؤلف شقایق نعمانیه درباره وی گفته است: تفسیرش را بدون مراجعه به کتب تفسیری نوشته است و در آن حقایق و دقایقی وجود دارد که بسیاری از مردم از درک آن عاجزند. نخجوانی در اصول و فروع فقه مذهب سنی و در عقاید و معرفت مسلک عرفان را دارا بود.

کتاب های نعمت الله نخجوانی نقشبندی

تفسیر فواتح الهیه