باب هیز

باب هیز

باب هیز یک متخصص شناخته شده در زمینه مدیریت تجربه مشتری، و اندازه گیری رضایت / وفاداری مشتری، داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل است. او رئیس تجارت Over Broadway و مدیر ارشد مشتری TCELab است.
هیز دکترای خود را در روانشناسی سازمانی صنعتی از دانشگاه ایالتی بولینگ گرین ، جایی که وی آموزش گسترده ای در روانشناسی سازمانی ، آمار ، توسعه نظر سنجی و روش تحقیق داشت، دریافت کرد. وی برنامه های بازخورد مشتری را اجرا کرده و پروژه های جهانی بازخورد مشتری را برای بسیاری از شرکت های سازمانی از جمله Siebel Systems ، Oracle ، Mob4Hire ، Netsmart Technologies ، Instruments Virtual ، Sophos و Agilent Technologies هدایت کرده است.

کتاب های باب هیز