عبدالکریم جیلی

عبدالکریم جیلی

عبدالکریم جیلی یا جیلانی یا گیلانی (۷۶۷–۸۲۶ قمری) از صوفیان و نویسندگان قرن هشتم و نهم است. وی دارای کتاب‌های بسیاری است که بیش از همه الانسان الکامل (اشتباه لینک شده است لطفا بررسی کنید)وی معروف است که به فارسی ترجمه شده و مرتضی مطهری در کتاب انسان کامل از آن یاد می‌کند و تیتوس بورکهارت هم آن را به فرانسه ترجمه کرده است. جیلی همچنین کتابی با نام الناموس الاعظم دارد که در بیست جلد است و جلد ۱۲ آن را که نسیم السحر نام دارد، شیخ قاسم طهرانی در بیروت چاپ کرده است.

کتاب های عبدالکریم جیلی