فاطمه اقبال

فاطمه اقبال

فاطمه اقبال بهبهانی مولد سال 1359، دیپلم مدیریت خانواده، خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنم عاشق نوشتن شدم و تمام طول شب‌های زندگیم رو با اینکار سر کردم. یک پسر 7 ساله دارم که بزرگترین هدفش از یادگیری درس‌هاش خوندن کتاب‌های مادرشه و تو خانواده 6 نفری بزرگ شدم وتک دختر هستم و عاشق پدر و مادر.

کتاب های فاطمه اقبال

همسفر