والتر بیمل

والتر بیمل

والتر بیمل (۱۹ فوریه ۱۹۱۸ در براشوف – درگذشته ۶ مارس ۲۰۱۵ در آخن) فیلسوف رومانیایی بود. او از شاگردان هایدگر بوده‌است. وی که به عنوان فرزند مدیر فیلارمونیک کرونشتات در ترانسیلوانیا متولد شد، از سال 1937 تا 1941، و از جمله با میرچا الیاد، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و تاریخ هنر را در بخارست فرا گرفت. در سال 1942 بیمل با پیش نویس پایان نامه ای تحقق نیافته درباره مفهوم طبیعت در نوالیس به فرایبورگ رفت. در عوض، او شاگرد مارتین هایدگر شد و زمینه های تمرکز خود را در پدیدارشناسی و فلسفه هنر توسعه داد.

کتاب های والتر بیمل